SNĚMOVNA

 
Kariérní řád a komunikace ministra školství

Kariérní řád a komunikace ministra školství

Interpelace na Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislava Štecha

ČÍST VÍCE

29.6.2017

Kučera: Chceme zjednodušit daně i kontroly, ne EET

Účtenková loterie je prostor k tomu, aby si podnikatelé vyřizovali účty s konkurencí, aby se lidé sobě navzájem mstili. Stát má k dispozici úřady a kontrolory, kteří mají plnit tuto roli. Přenášet jejich funkci na občany, mě připadá scestné.

ČÍST VÍCE
Kučera: Chceme zjednodušit daně i kontroly, ne EET

15.12.2016

27. schůze PSP: Předjíždění kamionů je zásadní problém

Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych chtěl asi na začátek říct, že na hospodářském výboru k tomu byla poměrně bouřlivá debata. Teď mám samozřejmě na mysli pozměňovací návrh pana poslance Adamce o možnosti navýšit na některých úsecích a v některém časovém období na základě správního řízení rychlost o 20 kilometrů na dálnicích. Chtěl bych říci, že hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil, to tady možná ne úplně zdůraznil pan předseda hospodářského výboru, který se vůči tomu sice vymezil, nicméně hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil včetně hlasů poslanců za TOP 09, členů hospodářského výboru.

ČÍST VÍCE

25.4.2015

25. schůze PSP: Neschopnost ministra Babiše vybírat daně

Dobrý den. Děkuji za slovo. Zlepšený výběr daní. Tato vlajková loď ministra Babiše jde dramaticky ke dnu. To jistě všichni víme. Neschopnost ministra Babiše vybírat daně je zcela evidentní. A potvrdí mi ji všichni, kteří spravují městské rozpočty. Jistě všichni víme, s jakým propadem příjmů se městské rozpočty a obecní rozpočty vypořádávají v letošním roce. Jenom v Lounech máme minus 14 milionů propadu v rozpočtu za první čtvrtletí díky neschopnosti ministra Babiše vybírat daně.

ČÍST VÍCE

8.4.2015

26. schůze PSP: K čemu vede pěstování plodin pro výrobu biopaliv?

Mnoho už tady bylo řečeno. Já bych víceméně zkusil přiblížit, v čem je zásadní problém z pohledu právě ochrany krajiny a přírody. Je to v tzv. biopalivech první generace, tedy těch, která se dnes vyrábějí právě v továrnách Andreje Babiše. Jedná se o metylester řepkového oleje, tzv. MEŘO. Jeho dominantním výrobcem a dodavatelem státnímu podniku ČEPRO, který dnes řídí Andrej Babiš, je firma Preol, také z Babišova Agrofertu, aby se to nepletlo.

ČÍST VÍCE

8.4.2015

25. schůze PSP: Továrny Andreje Babiše

Mnoho už tady bylo řečeno. Já bych víceméně zkusil přiblížit, v čem je zásadní problém z pohledu právě ochrany krajiny a přírody. Je to v tzv. biopalivech první generace, tedy těch, která se dnes vyrábějí právě v továrnách Andreje Babiše. Jedná se o metylester řepkového oleje, tzv. MEŘO. Jeho dominantním výrobcem a dodavatelem státnímu podniku ČEPRO, který dnes řídí Andrej Babiš, je firma Preol, také z Babišova Agrofertu, aby se to nepletlo.

ČÍST VÍCE

8.4.2015

25. schůze PSP: Realizace protipovodňových opatření

Chtěl bych tady upozornit, jakým způsobem byla protipovodňová opatření realizována už za působnosti pana ministra Jurečky, tedy v loňském roce. Jako příklad bych uvedl povodí řeky Ohře. Zde nebyla posílena retenční schopnost Nechranické přehrady. Zde ani nebyla realizována žádná jiná významnější protipovodňová opatření, o kterých tady pan ministr Jurečka mluvil, dokonce se o nich ani neuvažuje. 

ČÍST VÍCE

2.4.2015

25. schůze PSP: Rozšíření aktivní zóny na povodí Ohře má zásadní a negativní vliv

 Chtěl bych tady upozornit, jakým způsobem byla protipovodňová opatření realizována už za působnosti pana ministra Jurečky, tedy v loňském roce. Jako příklad bych uvedl povodí řeky Ohře. Zde nebyla posílena retenční schopnost Nechranické přehrady. Zde ani nebyla realizována žádná jiná významnější protipovodňová opatření, o kterých tady pan ministr Jurečka mluvil, dokonce se o nich ani neuvažuje. Na řece Ohři byla zcela jednoduše - samozřejmě pro ministra Jurečku a povodí Ohře - pouze rozšířena aktivní záplavová zóna. Aktualizace aktivní záplavové zóny byla provedena ministrem Jurečkou řízeným Povodím Ohře, a to i přes výrazný nesouhlas dotčených měst Louny, Postoloprty a dalších obcí.

ČÍST VÍCE

2.4.2015

25. schůze PSP: Změkčení podmínek v otázce záborů půdy

Já nevím, jestli většina - podle mě asi většina z vás se neměla úplně možnost seznámit s těmi výstupy z odborné veřejnosti vzhledem k tomu, že jsme neměli možnost logicky tento senátní návrh projednat ve výborech, kde by pro to byl i prostor. Proto mi dovolte, abych vás jako předseda podvýboru ochrany krajiny a přírody seznámil s obsahem těch nejzávažnějších informací, které právě v dopisech od odborníků byly uvedeny.

ČÍST VÍCE

10.2.2015

25. schůze PSP: Usnesení hospodářského výboru

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného, zpravodajské zprávě poslance Milana Urbana a po obecné a podrobné rozpravě

ČÍST VÍCE

20.1.2015

25. schůze PSP: Investiční pobídky jsou špatně

Děkuji za slovo. Myslím, že tady se shodnu s panem kolegou poslance Novotným v tom, že investiční pobídky jsou špatně a že deformují trh, nicméně už jsou tady a musíme s nimi nějakým způsobem počítat. Nicméně bych chtěl říct, proč tento zákon nebude mít podporu poslaneckého klubu TOP 09.

ČÍST VÍCE

20.1.2015

23. schůze PSP: Stanovení hraničních limitů

Myslím, že sami vidíme, jak kvalitní zákon nám předložilo Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny. Ten názor na kvalitu zákona si samozřejmě můžeme udělat z průběhu projednávání v jednotlivých výborech a samozřejmě množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Jednotlivé pozměňovací návrhy, které tady zaznívají, z větší části nejsou obsahem evropské směrnice a jsou čistě v gesci České republiky, v naší národní gesci. Jedná se tedy zejména o stanovení hraničních limitů, které tady zavádíme. A myslím si, že to je jedna z věcí, která je naprosto nezbytná.

ČÍST VÍCE

3.12.2014

23. schůze PSP: Rozpočet Ministerstva životního prostředí

Chtěl bych se teď trochu vyjádřit o rozpočtu Ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, po tom prostudování mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že ochrana životního prostředí nebo zejména výkon ochrany životního prostředí je pro vládnoucí koalici ANO, ČSSD a KDU-ČSL skutečně až na posledním místě. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že navrhovaný rozpočet, který nám navrhuje pan ministr Babiš, je 1 100 mld. Kč

ČÍST VÍCE

3.12.2014

19. schůze PSP: Chceme kvalitní zákon o Národním parku Šumava

Děkuji za slovo. Já jsem trochu čekal, že mě pan poslanec Zahradník zvedne ze židle. Stalo se. Já jeho názory znám celkem dobře a respektuji je. My jsme spolu ve výboru pro životní prostředí a tam ty názory pana poslance Zahradníka - odtamtud jsou mi i známy. Nicméně já bych chtěl na tu jeho adresu boje s kůrovcem, tím aktivním bojem s kůrovcem zmínit následující.

ČÍST VÍCE

29.10.2014

19. schůze PSP: Je potřeba samostatný zákon o Šumavě?

Ještě jednou dobrý den a děkuji za slovo. Začínám rozumět panu poslanci Komárkovi, který se tady vyhrazuje vůči přednostním právům. Nicméně mi to aspoň dá možnost reagovat na své předřečníky.

Zaujalo mě přiznání pana ministra Brabce, který nám tady řekl, že před devíti měsíci nevěděl o problematice Šumavy vůbec nic. Myslím si, že je to zajímavé přiznání z úst ministra životního prostředí.

ČÍST VÍCE

29.10.2014

19. schůze PSP: Speciální ekonomické zóny

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych řekl pár slov k této novele zákona. Myslím, že mnoho už zaznělo zejména od pana zpravodaje, nicméně pár slov bych ještě doplnil. Novela reaguje na nové nařízení Komise č. 651 z roku 2014, které stanovuje rozsah povolené veřejné podpory v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020. Je chvályhodné, že toto nařízení bylo promítnuto tak rychle do novely zákona, protože nařízení je tuším z června tohoto roku. 

ČÍST VÍCE

29.10.2014

19. schůze PSP: Rozpočet ministra Babiše na neschválených příjmech

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, již mí předřečníci upozorňovali na nekorektní příjmy a výdaje, které jsou součástí návrhu rozpočtu ministra Babiše na rok 2015. Chtěl bych upozornit na jeden z mnoha příjmů státního rozpočtu, který je postaven na vodě, nebo lépe řečeno na uhlí.

ČÍST VÍCE

22.10.2014

19. schůze PSP: Novela k parametrizaci definování veřejného zájmu

Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych připomenout, že tato novela zákona je velmi závažná a je naprosto zásadní, aby byla řádně projednána. V naší zemi, kde mizí ročně tisíce hektarů zemědělské půdy, je novela tohoto zákona nepochybně důležitá nejen z hlediska ceny, za kterou se půda vykupuje, ale také z důvodu technických změn v návaznosti na jiné zákony.

ČÍST VÍCE

21.10.2014

17. schůze PSP: Posuzování vlivu dopadu na životní prostředí – zákon EIA

Dobrý večer. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr nám poměrně emotivně představil novelu zákona 100. Je to zjednodušeně zákon o posuzování vlivu dopadu na životní prostředí. Všichni jistě víte, jaký problém je v naší hustě obydlené zemi s výstavbou jednotlivých ať už dopravních, energetických, nebo občanských staveb. Už sama debata, která předcházela předložení návrhu novely tohoto zákona do vlády, byla velmi bouřlivá

ČÍST VÍCE

25.9.2014

17. schůze PSP: Schvalování zákona, který nevyžaduje EU

Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já už se tady nebudu více vyjadřovat o senátním návrhu. Myslím, že tady padlo o něm poměrně dost slov, o tom, že senátní návrh klub TOP 09 nepodpoří, jsme již také mluvili. Já bych se chtěl už jenom velice krátce zmínit o sněmovním návrhu, který si, myslím, také zaslouží naši pozornost.

ČÍST VÍCE

23.9.2014

17. schůze PSP: Do sběrny pouze se živnostenským listem

Nicméně mi dovolte, abych se vyjádřil právě k projevu pana poslance Okamury, který tam měl takovou jednu nepřesnost. Když popisoval, jak doma nalezne někde v garáži ty měděné odlitky a nebude je moct odnést do sběrny, tak v tom se mýlí. Do té sběrny skutečně on sám, pokud nemá živnostenský list, je odnést nemůže. Ale může požádat svou manželku, která je např. kadeřnice se živnostenským listem či učitelka angličtiny, a ta ty slitky do sběrny odnést může. A v tom je paradox toho senátního návrhu.

ČÍST VÍCE

23.9.2014

17. schůze PSP: Zachování vojenského újezdu

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, v diskusi k projednávanému zákonu jsme se dozvěděli dvě zajímavé věci. Za prvé, že hnutí ANO chce na území Brd vystavět lunapark, postavit sjezdovky, lanovky, záchytná parkoviště, penziony či bobové dráhy, a nenávratně tak zničit nádhernou a zachovalou brdskou přírodu. Potvrzují se tak mé obavy, které jsem zde již vyjádřil během projednávání tohoto zákona v prvním čtení.

ČÍST VÍCE

18.9.2014

12. schůze PSP: Zemědělské stroje nejezdí po veřejných komunikacích?

Důvody k zavedení zelené nafty jsou údajně dva. První bod je konkurence Evropské unie a dotovanost zemědělství v ostatních zemích, s čímž samozřejmě lze i souhlasit. Druhým důvodem je potom, že zemědělské stroje údajně nejezdí po veřejných komunikacích. Ten první důvod se dá samozřejmě řešit přímou dotací, to není důvod, abychom k tomu zaváděli nějakou barevnou naftu. Dovolte mi, abych se tady trochu blíže podíval na ten druhý důvod, to znamená to, že zemědělské stroje nejezdí po veřejných komunikacích.

ČÍST VÍCE

25.7.2014

12. schůze PSP: Provoz heren tam, kde je to nutné

Děkuji za slovo. Navázal bych tady na tu chmurnou vizi, kterou tady představil můj předřečník pan poslanec Soukup. Dal bych za pravdu své předřečnici paní Černochové - sice ne v nulové toleranci, ale v tom, že dnes obce skutečně mohou už v této chvíli omezit provoz heren, tak jak jsme to udělali v Lounech. Ještě vystoupím v řádné rozpravě, ale tady skutečně chci říct, že jsme omezili hrací dobu. Dokázali jsme obecně závaznou vyhláškou štíty a poutače nějakým způsobem zamezit. To znamená, je to skutečně také na práci obecních zastupitelstev, nejenom na státu. V Lounech se nám to podařilo, v Aši třeba ne. Možná že tam nepracují tak kvalitně, nevím

ČÍST VÍCE

17.7.2014

12. schůze PSP: Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice?

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv.

ČÍST VÍCE

23.6.2014

10. schůze PSP: Poslanec nemůže parkovat v modré zóně

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpis

ČÍST VÍCE

20.6.2014

10. schůze PSP: Nakládání s odpady patří do zákona o odpadech

Děkuji za slovo. Jenom velice krátce. Já jsem paní poslankyni Konečné neporozuměl v tom, že nám tady říkala, že nakládání s odpady bychom chtěli schovat do zákona o odpadech. Já si osobně myslím, že zákon o odpadech je právě ten zákon, který má řešit komplexně nakládání s odpady. Naopak, my jsme to teď chtěli schovat do malé technické novely, která se týkala nakládání s elektroodpadem. Tady jsme chtěli schovat skládkování a navýšení peněz, které budou dávat naši občané za odpad a za skládkování jako takové. To jsme chtěli schovat do malé technické elektronovely. Věřím, že nakládání s odpady patří do zákona o odpadech. Děkuji.

ČÍST VÍCE

20.6.2014

10. schůze PSP: Odchod tří top manažerů za čtyři měsíce

Informace předsedy vlády o situaci na ministerstvu spravedlnosti

Já děkuji za slovo, mně se bude velice obtížně vystupovat po tom hereckém skeči, který jsme tady viděli.

ČÍST VÍCE

18.6.2014

10. schůze PSP: Cena pozemku podle bonusu

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych zde volně navázal na slova svého předřečníka pana poslance Stanjury. Celá řada otázek tady již padla, celou řadu otázek jsem měl již během projednávání v prvním čtení na Poslanecké sněmovně, měl jsem celou řadu otázek již při projednávání hospodářského výboru, který se tím zabýval, tuším, dvakrát. Na celou řadu otázek mi nebylo zodpovězeno, na celou řadu otázek jsem dostal odpověď pouze poloviční, a proto jsem nucen otázky tady opět zopakovat. Doufám, že se mi odpovědí dostane zde. 

ČÍST VÍCE

17.6.2014

10. schůze PSP: Zákon o odpadech jako dort pejska a kočičky

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřil k novele zákona o odpadech a zejména k pozměňovacímu návrhu poslance hnutí ANO, který přišel z výboru pro životní prostředí.

ČÍST VÍCE

17.6.2014

12. schůze PSP: Zákaz skládkování recyklovatelného i spalitelného komunálního odpadu

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, trochu mě mrzí, že kolega zpravodaj poměrně rychle přešel pozměňovací návrhy, které jsou poměrně zásadní k tomuto zákonu, který je, myslím, i správný, který přišel ze Senátu. Přikládají pozměňovací návrhy, které zásadně mění nakládání s odpady.

ČÍST VÍCE

15.6.2014

Babiš mluví jako mimozemšťan, trefovala se do něj opozice

Poslanecká sněmovna zažila při dnešním asi dvouhodinovém projednávání státního závěrečného účtu rozsáhlou slovní při mezi vládou a opozicí. Z opozičních lavic zaznívala kritika vlády, naopak ministr financí Andrej Babiš (ANO) kritizoval nynější opozici za její počínání z doby vládnutí. Poslanec opoziční TOP 09 Michal Kučera o něm řekl, že mluví jako mimozemšťan.

ČÍST VÍCE

13.6.2014

9. schůze PSP: Kdo bude stanovovat výši bonusu v otázce infrastruktury?

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych po vyčerpávajícím vystoupení pana kolegy Stanjury trochu konkretizoval svoji otázku i směrem na Ministerstvo dopravy a upřel bych vaši pozornost na tabulku, přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona, kde jsou zmíněny ony bonusy, o kterých se tady bavíme. A chtěl bych poukázat na ceny, které jsou zde uvedeny za jeden kilometr trasy, tedy výkupní ceny.

ČÍST VÍCE

7.5.2014

8. schůze PSP: Chráněná krajinná oblast Máchův kraj

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela zákona o ochraně přírody a krajiny je poměrně technicky jednoduchou záležitostí. Jak již tady bylo představeno, rozšiřuje se vládním nařízením Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o tzv. druhou část - Máchův kraj. Všichni, kdo toto území znáte, mi jistě musíte dát za pravdu, že to je území, které svou hodnotou a kvalitou nepochybně do chráněné krajinné soustavy v naší Republice patří. Vím, že rozšíření chráněné krajinné oblasti bylo připravováno již za předchozí vlády. A tak, jak je celá věc připravená, jak je projednaná na místní úrovni, je přesně tím příkladem, jakým způsobem by ochrana přírody na území České republiky měla postupovat.

ČÍST VÍCE

29.4.2014

26. schůze PSP: Novela přinese další administrativní a finanční zátěž

 Asi nejdříve bych se chtěl dotknout termínu účinnosti, kterou tam pan ministr Brabec navrhuje. To je tuším 1. června, pokud si to dobře pamatuji. To mi připadá poměrně dost rychlé na to, že jsme v tuto chvíli v prvním čtení, a nechtěl bych, aby tato rychlost projednávání znamenala nějaké riziko pro obce či podnikatelské subjekty a občany.

ČÍST VÍCE

7.4.2014

25. schůze PSP: Sankce až půl milionu korun pro zpracovatele akumulátorů bez zprávy o recyklační účinnosti

Asi nejdříve bych se chtěl dotknout termínu účinnosti, kterou tam pan ministr Brabec navrhuje. To je tuším 1. června, pokud si to dobře pamatuji. To mi připadá poměrně dost rychlé na to, že jsme v tuto chvíli v prvním čtení, a nechtěl bych, aby tato rychlost projednávání znamenala nějaké riziko pro obce či podnikatelské subjekty a občany.

ČÍST VÍCE

7.4.2014

7. schůze PSP: Devastující způsob těžby zlata pro naše okolí

Dámy a pánové. Já bych chtěl trochu zlidštit a přiblížit i těm kolegům, kteří nejsou z oboru, aby si udělali představu, o čem tady dnes budeme hlasovat.

Musíme si připustit, že těžba nerostných surovin patří k životu člověka, co svět světem stojí. Těžba rudných i nerudných ložisek, těžba uhlí a rozvoj těžby šel vždy ruku v ruce s rozvojem naší společnosti. Na tom se myslím shodneme všichni. Proti čemu však musím jednoznačně vystoupit, je devastující způsob těžby, který je právě s těžbou zlata spojen např. v lokalitě Mokrsko, ale i v jiných lokalitách samozřejmě. A já bych vám chtěl, kolegyně a kolegové, na konkrétním případu přiblížit, jak by jedna z těchto navržených těžebních metod vypadala právě na té dané lokalitě Mokrsko.

ČÍST VÍCE

26.3.2014

7. schůze PSP: Co bude s Brdy po zrušení vojenského újezdu?

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Rozumím důvodům vlády, se kterými předkládá zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy zejména z pohledu optimalizace vojenských újezdů a analýzy jejich potřebnosti pro Armádu České republiky. Podívejme se ale na zrušení vojenského újezdu Brdy z hlediska ochrany životního prostředí. Musíme si uvědomit, že Brdy jsou v našem měřítku unikátním krajinným celkem, který se v této podobě do současné doby dochoval zejména z důvodu existence ochrany, kterou mu zajišťoval právě vojenský újezd. A já se ptám, jakým způsobem bude zajištěna ochrana přírody a krajiny po zrušení vojenského újezdu? Dočkáme se nájezdu developerů, kteří promění zachovalou přírodu Brd na obrovský lunapark? Budeme spoléhat na územní plány obcí, které ne vždy mohou respektovat celospolečenský zájem na zachování tohoto ojedinělého krajinného celku?

ČÍST VÍCE

18.3.2014

Poslanci ANO podlehli lobbistům, hlasovali proti životnímu prostředí

Ministr životního prostředí Richard Brabec krátce po svém nástupu do úřadu řekl, že je ministerstvo rejdištěm lobbistů.  A hned první zákon, který předložil, byl patrně lobbisty přímo napsán.

ČÍST VÍCE

14.2.2014

6. schůze PSP: Je potřeba více motivace do cílů recyklace

Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Původně jsem chtěl říct, že budu velmi stručný, ale protože se tady na mě kolega poslanec Pilný mračí, tak řeknu, že nebudu zdržovat. To taky myslím asi není vhodné. Takže dovolte mi, abych opět konstatoval cíle recyklace obalů se skutečností.

ČÍST VÍCE

14.2.2014

"Naším programem

je selský rozum

a řešení problémů."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Michal Kučera

Michal.Kucera@top09.cz

Poslanecká kancelář v kraji

Hradiště 97/4 400 01 Ústí nad Labem (liché pondělí 12:00 - 16:00)

asistentka: Radka Ostřížová (734441761, ostrizovar@psp.cz)