27. schůze PSP: Předjíždění kamionů je zásadní problém

25.4.2015

Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych chtěl asi na začátek říct, že na hospodářském výboru k tomu byla poměrně bouřlivá debata. Teď mám samozřejmě na mysli pozměňovací návrh pana poslance Adamce o možnosti navýšit na některých úsecích a v některém časovém období na základě správního řízení rychlost o 20 kilometrů na dálnicích. Chtěl bych říci, že hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil, to tady možná ne úplně zdůraznil pan předseda hospodářského výboru, který se vůči tomu sice vymezil, nicméně hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil včetně hlasů poslanců za TOP 09, členů hospodářského výboru.

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - třetí čtení

Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych chtěl asi na začátek říct, že na hospodářském výboru k tomu byla poměrně bouřlivá debata. Teď mám samozřejmě na mysli pozměňovací návrh pana poslance Adamce o možnosti navýšit na některých úsecích a v některém časovém období na základě správního řízení rychlost o 20 kilometrů na dálnicích. Chtěl bych říci, že hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil, to tady možná ne úplně zdůraznil pan předseda hospodářského výboru, který se vůči tomu sice vymezil, nicméně hospodářský výbor tento pozměňovací návrh podpořil včetně hlasů poslanců za TOP 09, členů hospodářského výboru.

 

Trošku chci odmítnout námitky vůči tomuto pozměňovacímu návrhu, které se týkají zejména bezpečnosti. Chtěl bych říct, že pokud bychom chtěli řešit bezpečnost zejména na dálnicích, a to je mi líto, že právě Ministerstvo dopravy se tím hlouběji nezabývalo, tak problém samozřejmě může spočívat nebo spočívá v rychlosti v úsecích, kde to samozřejmě není dovoleno, to znamená překračování výše rychlosti.

 

Ale na co bych chtěl upozornit, je zejména předjíždění kamionů. Předjíždění kamionů je tak zásadní problém na dálnicích, a do těch kritických situací jsme se určitě všichni dostali, že bychom se tím měli dále zabývat. Chtěl bych tady vyjádřit naději, že Ministerstvo dopravy nad tím začne uvažovat a že v příští novele právě s touto úpravou přijde. To znamená, ta úprava by měla skutečně spočívat v zákazu předjíždění kamionů, to znamená vzájemného předjíždění kamionů. Věřím, že pokud ministerstvo přijde s takovou novelou, nalezne podporu v Poslanecké sněmovně a hlavně to bude podstatně větším přínosem pro bezpečnost na dálnicích než možnost navýšení rychlosti na 150 kilometrů v těch úsecích, které to konstrukčně i stavebně dovolují. Děkuji.