25. schůze PSP: Továrny Andreje Babiše

8.4.2015

Mnoho už tady bylo řečeno. Já bych víceméně zkusil přiblížit, v čem je zásadní problém z pohledu právě ochrany krajiny a přírody. Je to v tzv. biopalivech první generace, tedy těch, která se dnes vyrábějí právě v továrnách Andreje Babiše. Jedná se o metylester řepkového oleje, tzv. MEŘO. Jeho dominantním výrobcem a dodavatelem státnímu podniku ČEPRO, který dnes řídí Andrej Babiš, je firma Preol, také z Babišova Agrofertu, aby se to nepletlo.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Mnoho už tady bylo řečeno. Já bych víceméně zkusil přiblížit, v čem je zásadní problém z pohledu právě ochrany krajiny a přírody. Je to v tzv. biopalivech první generace, tedy těch, která se dnes vyrábějí právě v továrnách Andreje Babiše. Jedná se o metylester řepkového oleje, tzv. MEŘO. Jeho dominantním výrobcem a dodavatelem státnímu podniku ČEPRO, který dnes řídí Andrej Babiš, je firma Preol, také z Babišova Agrofertu, aby se to nepletlo.

Biopaliva vyrobená z řepky olejné ve světě končí a to je prostě fakt. Masivní a extenzivní produkce řepky olejky nemá vliv jen na nás alergiky, ale zejména na zemědělský půdní fond a na životní prostředí. Evropská komise od podpory paliv první generace, tj. od těch, o kterých se tu dnes bavíme, upouští právě z těchto důvodů, na rozdíl od České republiky.

Chtěl bych říci, už to bylo zmiňováno, ono je podivné i chování právě ministra zemědělství. Z legislativního procesu víme, že Ministerstvo zemědělství dalo proti tomuto návrhu zásadní připomínku, už to tu několikrát zaznělo. Jen bych si dovolil ten závěr citovat ještě jednou, abychom si to všichni uvědomili: "Za těchto okolností jsou veškeré návrhy na monitoring biopaliv či návrhy na jejich vyšší užití nebo přísnější sledování mimo stávající a budoucí trendy. Nemá tak smysl revidovat zákony vycházející z původního plánu podpory biopaliv v Evropské unii." Velmi by mě zajímalo, co vše se muselo udát a proběhnout, aby ministr zemědělství Jurečka změnil svůj názor a změnil připomínku ze zásadní na doporučující. Asi tam proběhl nějaký ten deal, jak říká s oblibou ministr Babiš.

Tato novela zákona velmi výrazně zasahuje do regulace biopaliv. Proč tedy není sladěná s evropskou legislativou? To je další otázka, která tady dneska zazněla a na kterou jsme nedostali odpověď.

Proč nereaguje na negativní zkušenosti s biopalivy ve světě a v Evropě? Opět bez odpovědi.

Proč přes všechna negativa, která přináší Babišem vyráběné metyly a staré řepkové oleje, je MEŘO jedinou možnou zelenou naftou? Další otázka a další bez odpovědi.

Jakou roli zde hraje novela zákona o ovzduší? Já bych tady citoval víceletý program podpory biopaliv na rok 2015 a 2020, který schválila vláda a kde se píše - cituji: Podle zákona č. 201 Sb., o ochraně ovzduší, musí motorové benziny a motorová nafta uváděné do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok obsahovat i minimální množství certifikovaných biopaliv ve výši 4,1 % z celkového množství motorových benzinů a 6 % z celkového množství motorové nafty. Tuto povinnost lze nadále splnit uvedením čistých biopaliv nebo směsných paliv splňujících vyhlášku číslo 133/2010, o jakosti a evidenci pohonných hmot do volného daňového oběhu. Píše se v návrhu, který schválila tato vláda 6. srpna 2014. Řekl bych, že to je v poměrně zásadním rozporu s touto předloženou novelou. Zvýšená poptávka po zemědělské půdě pro pěstování biopaliv dokonce působí nárůst emisí skleníkových plynů, o tom jsme už tady taky mluvili, a to zejména kvůli tzv. nepřímým emisím.

Kvůli již deformované dotační politice značně vzrostla poptávka po biopalivech v Evropě, a tím i celosvětová produkce surovin pro jejich výrobu. V zahraničí jde například o produkci kontroverzního palmového či sojového oleje. My máme problém jiný, u nás se ten problém jmenuje řepka olejná. K čemu vede pěstování plodin pro výrobu biopaliv? Vede k ničení cenného ekosystému, k zvyšování produkce skleníkových plynů a v neposlední řadě i druhotně k nárůstu cen potravin.

Je třeba říct, že Andrej Babiš zde za přispění ministra Jurečky nepodniká pouze nájezd na peněženky daňových poplatníků, ze kterých chce vytáhnout více peněz pro sebe a pro své podniky. Andrej Babiš se rozhodl dále ničit naše životní prostředí. Andrej Babiš bude dále znečišťovat naši krajinu i naše ovzduší, tak jak jsem o tom hovořil již dříve. Já věřím, že se mé role příště ujme pan ministr životní prostředí Brabec a bude tady bojovat za ochranu životního prostředí, a ne za českou produkci řepky olejky, potažmo řepky olejky z firmy Agrofert. Děkuji.