26. schůze PSP: Novela přinese další administrativní a finanční zátěž

7.4.2014

 Asi nejdříve bych se chtěl dotknout termínu účinnosti, kterou tam pan ministr Brabec navrhuje. To je tuším 1. června, pokud si to dobře pamatuji. To mi připadá poměrně dost rychlé na to, že jsme v tuto chvíli v prvním čtení, a nechtěl bych, aby tato rychlost projednávání znamenala nějaké riziko pro obce či podnikatelské subjekty a občany.

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - prvé čtení

 

Dobrý den. Děkuji za slovo. Kolega Zahradník, můj předřečník, řekl mnohé. Já víceméně některé věci zpřesním. Mám pár poznámek k této novele.

 Asi nejdříve bych se chtěl dotknout termínu účinnosti, kterou tam pan ministr Brabec navrhuje. To je tuším 1. června, pokud si to dobře pamatuji. To mi připadá poměrně dost rychlé na to, že jsme v tuto chvíli v prvním čtení, a nechtěl bych, aby tato rychlost projednávání znamenala nějaké riziko pro obce či podnikatelské subjekty a občany.

To, že je novela do jisté míry transpoziční a odstraňuje předchozí nedostatečnou implementaci směrnice, to už tady zmiňoval pan ministr Brabec. Ale samozřejmě i tady zase jdeme nad rámec toho, co nám předepisuje právě Evropská komise.

 Novela zavádí novou sankci - až půl milionu korun pro zpracovatele akumulátorů, kteří neodevzdají ministerstvu zprávu o recyklační účinnosti, což mi připadá jako další administrativní zátěž, navíc zatížená sankcí, jak už bývá u pana ministra Brabce zvykem. Administrativní zátěž, aspoň to, co se můžeme dočíst v důvodové zprávě, tak administrativní zátěž se konstatuje u řady dalších bodů v důvodové zprávě - že dojde k mírnému navýšení administrativní zátěže u podnikatelských subjektů. Nicméně v dalších částech důvodové zprávy je použita formulace, že celkovou administrativní zátěž není možné stanovit. Takže jsou tam nějaké rozpory, jakou administrativní zátěž to přinese. Na jednu stranu je v důvodové zprávě zmiňováno, že zátěž to přinese, bude navýšena, na druhé straně zase, že ji není možno celkově stanovit. Myslím si, že by bylo dobré ji pro příště, tuto zátěž jako takovou, přesněji specifikovat.

 

Otázku, kterou tady vyvolala definice nakládání s vybagrovanými sedimenty, už tady zmiňovali mí předřečníci. Zatím to vypadá, že se bude jednat o další finanční zátěž, zejména pro naše obce, které se rozhodnou čistit své toky, resp. své rybníky. Už dnes můžu říct, že například povodí upouští od čistění vodních toků právě z důvodů vysokých finančních nákladů. Já doufám, že se ve výboru dozvíme, jakým způsobem to bude přesně řešeno. Třeba se mýlím a budu rád z tohoto omylu vyveden.

 

Co se týká zmiňovaných bezhotovostních plateb, které tu zmiňoval pan ministr Brabec, samozřejmě víme, že to nefunguje. Myslím, že jsme to věděli už v době, kdy jste jako vládní koalice pro tuto novelu hlasovali, že to fungovat nebude. Oni totiž ti lumpové jsou vždycky o krok dopředu před těmi novelami. A právě ministr Brabec se je snaží těmi novelami dohnat. Takže nejdříve jsme udělali novelu, že bude bezhotovostní platba, teď to upřesníme, ale já se obávám toho, že ti lumpové budou zase o krok dopředu před touto novelou. Možná že už vědí, jak to budou řešit teď. Jeden ze zmiňovaných triků byl trik se směnkami, kdy tam přišli ti sběrači kovů, dostali nějakou směnku a vedle v okénku za tu směnku dostali hotovost, takže já se "těším", s jakou fintou přijdou zase příště. Na tyto novely samozřejmě doplácejí pouze slušní lidé, kteří by do sběren chtěli nosit odpad tak, jak by to mělo být.

 

Jinak na závěr své řeči mě pan ministr Brabec potěšil dalším slibem, že příště už to bude jinak. Děkuji.