25. schůze PSP: Realizace protipovodňových opatření

2.4.2015

Chtěl bych tady upozornit, jakým způsobem byla protipovodňová opatření realizována už za působnosti pana ministra Jurečky, tedy v loňském roce. Jako příklad bych uvedl povodí řeky Ohře. Zde nebyla posílena retenční schopnost Nechranické přehrady. Zde ani nebyla realizována žádná jiná významnější protipovodňová opatření, o kterých tady pan ministr Jurečka mluvil, dokonce se o nich ani neuvažuje. 

Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2013 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 192/

Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, se zájmem jsem si přečetl a poté i vyslechl komentář pana ministra Jurečky k informaci nebo zprávě o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2013.

Chtěl bych tady upozornit, jakým způsobem byla protipovodňová opatření realizována už za působnosti pana ministra Jurečky, tedy v loňském roce. Jako příklad bych uvedl povodí řeky Ohře. Zde nebyla posílena retenční schopnost Nechranické přehrady. Zde ani nebyla realizována žádná jiná významnější protipovodňová opatření, o kterých tady pan ministr Jurečka mluvil, dokonce se o nich ani neuvažuje. Na řece Ohři byla zcela jednoduše - samozřejmě pro ministra Jurečku a povodí Ohře - pouze rozšířena aktivní záplavová zóna. Aktualizace aktivní záplavové zóny byla provedena ministrem Jurečkou řízeným Povodím Ohře, a to i přes výrazný nesouhlas dotčených měst Louny, Postoloprty a dalších obcí.

Rozšíření aktivní zóny má zásadní a negativní vliv na zákonná práva vlastníků nemovitostí v dotčeném území, ochranu vlastnického práva a znehodnocení majetku občanů i obcí. Rozšíření aktivní zóny řeky Ohře nezohledňuje, že existují jiné zákonné možnosti pro realizaci protipovodňových opatření. V roce 2012 probíhalo šetření zástupkyně veřejného ochránce práv ve věci záplavových území. Jedním ze závěrů této zprávy bylo konstatování, že stávající metodika pro stanovení aktivní zóny záplavového území neurčuje závazný postup výpočtu rozsahu aktivní zóny. Zároveň bylo konstatováno, že uvedenou metodiku je nutné aktualizovat. Přesto Ministerstvo životního prostředí, potažmo Povodí Ohře přistoupilo k rozšíření aktivní záplavové zóny na řece Ohři, a tím omezení místních obyvatel.

My jsme si jako lounští zastupitelé v loňském roce na Zastupitelstvo města Loun pozvali ředitele Povodí Ohře, kde jsme chtěli vysvětlit, jakou roli hraje vodní dílo Nechranice a jeho manipulační řád v záplavách, které pravidelně postihují obce na dolním toku řeky Ohře, a to bohužel bez jakýchkoliv výsledků. Věřím, že se tento stav podaří panu ministru Jurečkovi napravit v letošním nebo v příštím roce a že ta omezení, která velmi negativně vnímají občané na řece Ohři, budou změnou aktivní záplavové zóny zrušena a že se přistoupí k řádné protipovodňové ochraně, tak jak nám tady pan ministr Jurečka popisoval ve své zprávě za rok 2013.

Děkuji za pozornost.