25. schůze PSP: Investiční pobídky jsou špatně

20.1.2015

Děkuji za slovo. Myslím, že tady se shodnu s panem kolegou poslance Novotným v tom, že investiční pobídky jsou špatně a že deformují trh, nicméně už jsou tady a musíme s nimi nějakým způsobem počítat. Nicméně bych chtěl říct, proč tento zákon nebude mít podporu poslaneckého klubu TOP 09.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení  

Děkuji za slovo. Myslím, že tady se shodnu s panem kolegou poslance Novotným v tom, že investiční pobídky jsou špatně a že deformují trh, nicméně už jsou tady a musíme s nimi nějakým způsobem počítat. Nicméně bych chtěl říct, proč tento zákon nebude mít podporu poslaneckého klubu TOP 09.

Nejedná se pouze o nějaké nařízení Komise. Pokud by tomu bylo tak, samozřejmě by asi nebylo zbytí a tu novelu by bylo potřeba podpořit. Nicméně co je skutečně problematické, a já jsem o tom mluvil jak na hospodářském výboru, tak, tuším, i v prvním čtení a pravděpodobně budu i ve třetím, to je návrh na zřízení speciálních ekonomických zón. Problém je v tom, že ony nejsou explicitně obsaženy v novele zákona, návrh je obsažen právě až v důvodové zprávě. Speciální ekonomické zóny budou mít vyšší míru podpory, než mají ostatní průmyslové zóny. Jedná se o tři průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji, jednu zónu ve Zlínském kraji a jednu v Ústeckém kraji. Když jsem se ptal na důvod na hospodářském výboru, proč tyto zóny mají mít podporu a proč nemá mít podporu zóna v Jihočeském kraji, proč ve Zlínském kraji jenom jedna, proč tam nejsou dvě, proč v Ústeckém kraji je jedna, proč tam nejsou tři jako v Moravskoslezském kraji, proč tam vůbec jsou, když jinde nejsou, odpověď byla: protože ty zóny už existují, nejsou naplněny a potřebujeme je podpořit. To znamená, že od státu budou tyto zóny dostávat více peněz než ostatní průmyslové zóny.

Myslím, že to je skutečně narušování principu rovných příležitostí. Proti tomu TOP 09 zásadně vystoupí a bude hlasovat proti návrhu tohoto zákona. Děkuji.