23. schůze PSP: Stanovení hraničních limitů

3.12.2014

Myslím, že sami vidíme, jak kvalitní zákon nám předložilo Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny. Ten názor na kvalitu zákona si samozřejmě můžeme udělat z průběhu projednávání v jednotlivých výborech a samozřejmě množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Jednotlivé pozměňovací návrhy, které tady zaznívají, z větší části nejsou obsahem evropské směrnice a jsou čistě v gesci České republiky, v naší národní gesci. Jedná se tedy zejména o stanovení hraničních limitů, které tady zavádíme. A myslím si, že to je jedna z věcí, která je naprosto nezbytná.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se ještě pár slovy vyjádřil k této projednávané novele. Už jsem se obšírněji vyjádřil v prvním čtení i na výborech, jichž jsem členem, to znamená na hospodářském výboru a výboru pro životní prostředí. Nicméně bych chtěl, aby tady zaznělo ještě pár vět k tomu, co tady řekli mí předřečníci.

Myslím, že sami vidíme, jak kvalitní zákon nám předložilo Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny. Ten názor na kvalitu zákona si samozřejmě můžeme udělat z průběhu projednávání v jednotlivých výborech a samozřejmě množství pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Jednotlivé pozměňovací návrhy, které tady zaznívají, z větší části nejsou obsahem evropské směrnice a jsou čistě v gesci České republiky, v naší národní gesci. Jedná se tedy zejména o stanovení hraničních limitů, které tady zavádíme. A myslím si, že to je jedna z věcí, která je naprosto nezbytná.

Ono to tady zaznívalo, já si to ještě znovu dovolím připomenout. Chtěl bych připomenout například ona tolik diskutovaná parkovací místa, protože to je velmi jednoduché srovnání a velmi jasné a průhledné. V Rakousku 1 500 parkovacích míst. U nás se snažíme poslaneckými - upozorňuji - poslaneckými pozměňovacími návrhy navýšit limit na 300, respektive 500 parkovacích míst. V původním návrhu nebylo. Takže toto je takový konkrétní příklad, jak se poslaneckými návrhy snažíme tuto novelu zákona poněkud zjednodušit a umožnit jí větší přívětivost pro české firmy a českou společnost jako takovou.

Rozumím tomu, co tady zaznívá z úst jak ministra životního prostředí, tak ministryně pro místní rozvoj, a to že tady vznikne, nebo se již dokonce usilovně pracuje na nějakém jednotném řízení. To je samozřejmě dobře a to samozřejmě vítám. Musíme si uvědomit, že na základě této novely zákona budou schvalovány a posuzovány všechny žádosti nové, ale i všechny žádosti, které jsou v současné době v běhu. Pokud tato novela zákona nebude kvalitní, tak to skutečně může zmrazit tyto projekty minimálně na dva roky a samozřejmě i nějaký ten rok zpětně.

Já jsem do systému vložil své tři pozměňovací návrhy, a to na začátku projednávání této novely. Vzhledem k tomu, že hospodářský výbor projednal a svým usnesením přijal pozměňovací návrhy, které jsou velmi podobné těm, které jsem já vložil, případně upraveny, tak se k těm třem pozměňovacím návrhům, které jsou pod mým jménem vloženy v systému, nepřihlásím a ztotožním se s návrhy hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.