19. schůze PSP: Speciální ekonomické zóny

29.10.2014

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych řekl pár slov k této novele zákona. Myslím, že mnoho už zaznělo zejména od pana zpravodaje, nicméně pár slov bych ještě doplnil. Novela reaguje na nové nařízení Komise č. 651 z roku 2014, které stanovuje rozsah povolené veřejné podpory v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020. Je chvályhodné, že toto nařízení bylo promítnuto tak rychle do novely zákona, protože nařízení je tuším z června tohoto roku. 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dobrý den. Děkuju za slovo, vážený pane předsedající.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych řekl pár slov k této novele zákona. Myslím, že mnoho už zaznělo zejména od pana zpravodaje, nicméně pár slov bych ještě doplnil. Novela reaguje na nové nařízení Komise č. 651 z roku 2014, které stanovuje rozsah povolené veřejné podpory v souvislosti s programovacím obdobím 2014 až 2020. Je chvályhodné, že toto nařízení bylo promítnuto tak rychle do novely zákona, protože nařízení je tuším z června tohoto roku. Co ovšem není chvályhodné, to jsou další pasáže, které máme v této novele uvedeny. To znamená to, co je ta harmonizační část, tedy reakce na nové nařízení, to je v pořádku a nemůže tomu být ani jinak. Ovšem to, co je nad rámec harmonizace, je, a už se to tady začíná stávat poměrně tradicí, velmi diskutabilní a musím říct, že si to nezaslouží podporu poslanců TOP 09.

Z nejproblematičtějších bodů vyjímám návrh na zřízení takzvaných speciálních ekonomických zón, v první fázi realizovaný prostřednictvím takzvaných zvýhodněných průmyslových zón, které budou mít vyšší míru podpory, než mají ostatní průmyslové zóny. To mají být dosud neobsazené průmyslové zóny v hospodářsky slabých regionech. V Moravskoslezském kraji mají být tři takto zvýhodněné zóny, ve Zlínském kraji jedna a v Ústeckém kraji jedna. Tady bych chtěl skutečně poukázat, že se jedná o poměrné upřednostňování Moravskoslezského kraje před kraji ostatními, to znamená před krajem Ústeckým, případně před krajem Zlínským. Je to poměrně do očí bijící a skutečně nevím, co ministerstvo vedlo k této podpoře, byť se jenom explicitně objevuje v důvodové zprávě, nikoli ve vlastním textu zákona.

Obecně zavádění speciálních ekonomických zón je cestou zpět o pár desítek let. Je to systematické narušování principů rovných příležitostí a rovných podmínek v podnikání. I v důvodové zprávě se přiznává, že některé země od nich ustupují. Ustupuje od nich Maďarsko. A mě mrzí, že tady není pan ministr financí Babiš, protože od nich ustupuje i Chorvatsko. (Smích v pravé části sálu.)

Speciálně ekonomické zóny se používají tam, kde nejsou schopni vytvořit systémově dobré podmínky pro podnikání na území celého státu. Je to například v Korejské lidově demokratické republice. Je to slepá ulička s významným rizikem pro existující podnikatelské subjekty v dotčených hospodářsky slabých regionech, kteréžto riziko není v důvodové zprávě ani zmíněno, natož vyhodnoceno.

Dalším důležitým bodem, který bych tady chtěl zmínit, na který bych chtěl upozornit, je, že kromě dosavadních způsobů podpory zavádí novela možnost odpuštění daně z nemovitosti, a to až na pět let. Byť je možné odpustit daň z nemovitosti pouze se souhlasem obce, je to podle mne neadekvátní zásah do kompetencí obecních samospráv. Zároveň je to typický příklad narušení rovných podmínek, protože podnikatel v průmyslové zóně bude platit daň z nemovitosti nižší, nebo nebude platit daň z nemovitosti, než podnikatel, který bude sídlit v ulici vedle.

Věřím, že se s těmito výhradami, které jsem tady dnes uvedl, vypořádáme v hospodářském výboru a tyto mé připomínky v hospodářském výboru vyřešíme ku prospěchu věci. Děkuji za pozornost.