19. schůze PSP: Rozpočet ministra Babiše na neschválených příjmech

22.10.2014

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, již mí předřečníci upozorňovali na nekorektní příjmy a výdaje, které jsou součástí návrhu rozpočtu ministra Babiše na rok 2015. Chtěl bych upozornit na jeden z mnoha příjmů státního rozpočtu, který je postaven na vodě, nebo lépe řečeno na uhlí.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, již mí předřečníci upozorňovali na nekorektní příjmy a výdaje, které jsou součástí návrhu rozpočtu ministra Babiše na rok 2015. Chtěl bych upozornit na jeden z mnoha příjmů státního rozpočtu, který je postaven na vodě, nebo lépe řečeno na uhlí.

Ministerstvo financí České republiky zapracovalo do návrhu státního rozpočtu navýšení příjmů na 580 mil. Kč v kapitole MPO v položce 234 - příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, a to i přesto, že dosud nebyl zpracován ani návrh novelizace horního zákona, který je oporou pro navýšení úhrad plynoucích do státního rozpočtu. V návrhu státního rozpočtu položka 580 milionů představuje skokové navýšení příjmů v této oblasti na téměř sedminásobek oproti minulým rokům. Samozřejmě tomu odpovídá i navýšení nákladů těžebních společností o tuto částku, kterou nakonec zaplatí občané.

Uvedený razantní záměr také postrádá odpovídající posouzení makroekonomických dopadů a vlivů. Bez takové analýzy nelze návrh akceptovat. K takové analýze či diskusi vůbec zatím nedošlo a navíc v tuto chvíli není oficiálně znám, a už vůbec ne schválen návrh novely horního zákona, který by byl oporou předloženému návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Dokonce dosud nejsou ani zahájeny práce na zadání velké RIA, která je pro přípravu této legislativní změny naprosto nezbytná.

Na těchto neprojednaných a neschválených příjmech je postaven váš rozpočet, pane ministře Babiši. Já toto navýšení příjmů z úhrady za nevytěžený nerost beru také jako vzkaz. Vzkaz nejenom pro těžební společnosti, ale především pro obce, zejména z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Pokud totiž bude navýšena v budoucnosti úhrada za vytěžený nerost, tak tato částka musí být především příjmem obcí a krajů dotčených těžbou, nikoliv pouhým příjmem státního rozpočtu.

Já se vás musím zeptat, pane ministře Babiši, jak využijete oněch 580 milionů, o které navyšujete státní rozpočet. Nikde totiž nevidím výdaj 580 milionů, o který by se navýšila pomoc obcím dotčeným těžbou. Ovšem vidím zde jiné výdaje, které budete muset pokrýt, třeba navýšení platby za zelenou naftu pro Agrofert. Někdo by dokonce mohl říct - zelená nafta pro Agrofert za vytěžené obce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.