17. schůze PSP: Schvalování zákona, který nevyžaduje EU

23.9.2014

Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já už se tady nebudu více vyjadřovat o senátním návrhu. Myslím, že tady padlo o něm poměrně dost slov, o tom, že senátní návrh klub TOP 09 nepodpoří, jsme již také mluvili. Já bych se chtěl už jenom velice krátce zmínit o sněmovním návrhu, který si, myslím, také zaslouží naši pozornost.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ještě jednou dobrý den. Děkuji za slovo. Já už se tady nebudu více vyjadřovat o senátním návrhu. Myslím, že tady padlo o něm poměrně dost slov, o tom, že senátní návrh klub TOP 09 nepodpoří, jsme již také mluvili. Já bych se chtěl už jenom velice krátce zmínit o sněmovním návrhu, který si, myslím, také zaslouží naši pozornost.

Pan kolega ministr Brabec tady hřímal, jak před ním ministři životního prostředí nepředkládali zákony. Já chci říct, že on také žádný zákon ještě nepředložil. On poměrně zbaběle postrčil poměrně zásadní zákony poslanců, aby je předložili jako poslanecké pozměňovací návrhy v poměrně jednoduché senátní novele, kterou bychom všichni ve Sněmovně podpořili. Tím je mi poměrně líto i pánů senátorů, kteří si dali s původním senátním návrhem práci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Dovolte mi připomenout, o čem dnes budeme opětovně hlasovat. K poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad, ale také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Chci upozornit, že zákaz skládkování spalitelných odpadů není v evropských směrnicích. Já jsem slyšel celou řadu poslanců, a to i z koaličních řad, kteří se vyjadřovali na téma, že schvalujeme zákony, které jsou přísnější, než od nás požaduje Evropská unie, a zbytečně tak ztěžují život našim občanům, našim obcím a samosprávám. Takový zákon dnes budeme schvalovat.

Proč schvalujeme tedy zákon, který od nás Evropská unie nevyžaduje? Samozřejmě tady běží teze o tom, že je to zákon, který podporuje lobby spaloven, které tímto získají zakázky.

Klub TOP 09 a Starostové poslanecký návrh, který jde proti našim občanům a našim obcím a nad rámec Evropské směrnice, nepodpoří. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09 a STAN.)