17. schůze PSP: Do sběrny pouze se živnostenským listem

23.9.2014

Nicméně mi dovolte, abych se vyjádřil právě k projevu pana poslance Okamury, který tam měl takovou jednu nepřesnost. Když popisoval, jak doma nalezne někde v garáži ty měděné odlitky a nebude je moct odnést do sběrny, tak v tom se mýlí. Do té sběrny skutečně on sám, pokud nemá živnostenský list, je odnést nemůže. Ale může požádat svou manželku, která je např. kadeřnice se živnostenským listem či učitelka angličtiny, a ta ty slitky do sběrny odnést může. A v tom je paradox toho senátního návrhu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

23. září 2014

Dobrý den, děkuji za slovo. Já tedy žádné prášky neberu (smích v plénu), čímž zdravím i prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Okamuru s podobným postižením. (Smích.)

Nicméně mi dovolte, abych se vyjádřil právě k projevu pana poslance Okamury, který tam měl takovou jednu nepřesnost. Když popisoval, jak doma nalezne někde v garáži ty měděné odlitky a nebude je moct odnést do sběrny, tak v tom se mýlí. Do té sběrny skutečně on sám, pokud nemá živnostenský list, je odnést nemůže. Ale může požádat svou manželku, která je např. kadeřnice se živnostenským listem či učitelka angličtiny, a ta ty slitky do sběrny odnést může. A v tom je paradox toho senátního návrhu.

Já se shoduji s panem kolegou Schwarzem, že ten problém je v některých regionech naprosto dramatický, ale prostě senátní návrh ho neřeší, je polovičatý. A myslím, že bychom měli přistoupit ke komplexnímu řešení, se kterým, jak doufám, přijde pan ministr Brabec v té komplexní novele zákona o odpadech. Děkuji.