17. schůze PSP: Zachování vojenského újezdu

18.9.2014

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, v diskusi k projednávanému zákonu jsme se dozvěděli dvě zajímavé věci. Za prvé, že hnutí ANO chce na území Brd vystavět lunapark, postavit sjezdovky, lanovky, záchytná parkoviště, penziony či bobové dráhy, a nenávratně tak zničit nádhernou a zachovalou brdskou přírodu. Potvrzují se tak mé obavy, které jsem zde již vyjádřil během projednávání tohoto zákona v prvním čtení.

Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, v diskusi k projednávanému zákonu jsme se dozvěděli dvě zajímavé věci. Za prvé, že hnutí ANO chce na území Brd vystavět lunapark, postavit sjezdovky, lanovky, záchytná parkoviště, penziony či bobové dráhy, a nenávratně tak zničit nádhernou a zachovalou brdskou přírodu. Potvrzují se tak mé obavy, které jsem zde již vyjádřil během projednávání tohoto zákona v prvním čtení.

Druhým zajímavým zjištěním je, že pan předseda Hamáček, jak tu uvedl v předchozí diskusi, nevěří, že máme dostatečné zákony, které by dokázaly brdskou přírodu ochránit i bez vojenského újezdu. Trochu se panu předsedovi Hamáčkovi nevidím. Ministr životního prostředí pan Brabec již jednou podlehl nátlaku lobbistů z řad teplárenského sdružení a je možné, že příště podlehne lobbistům ze strany developerů podporovaných hnutím ANO. Jaké je tedy řešení? Chránit přírodu tím, že zachováme vojenský újezd, je nesystémové a nesprávné. Současný stav vyhovuje pouze elitním sdružením myslivců a jiným zájmovým skupinám, které mají volný přístup do zakázaných zón. TOP 09 podporuje zrušení nepotřebného vojenského újezdu Brdy a současně vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy v den zrušení vojenského újezdu tak, jak k tomu vyzval i výbor pro životní prostředí ve svém usnesení. Chráněná krajinná oblast musí převzít veškeré garance ochrany přírody a musí se otevřít těm, kteří se chtějí za přísných pravidel ochrany přírody a s veškerým respektem pohybovat v nádherné brdské přírodě. Děkuji.