12. schůze PSP: Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice?

23.6.2014

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpis.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv.

Dovolte mi připomenout, že v poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad a také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Proč není tak zásadní změna zákona projednána jako vládní návrh zákona s řádným meziresortním připomínkovým řízením? Výmluvy na Evropskou unii opět nejsou pravdivé.

Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, a já bych s tím i souhlasil, tak by mohla například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů. (Velký hluk v jednacím sále.)

Slyšel jsem celou řadu poslanců, a to zejména těch koaličních, kteří kritizovali zákony, které jsou přísnější než požadavky evropské směrnice, a zbytečně tak ztěžují život občanům, obcím i firmám. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začíná nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za ně lobbuje také Teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů.

Opravdu to chceme, aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám?

 

Pokračování..

Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych se z principu k podobnému návrhu dostal. Byl jsem téměř u konce svého projevu, ale pro velký úspěch ho zopakuju s tím, že na začátek, jak zní, nebo jak chápe pan předseda jednací řád, tak na začátek řeknu, že navrhuji vrácení tohoto zákona do druhého čtení, pokud projdou pozměňovací návrhy, které byly ve druhém čtení načteny. Samozřejmě s následujícím odůvodněním.

Já bych chtěl opětovně odmítnout způsob, jakým projednáváme tak důležitou novelu zákona o odpadech, která naprosto zásadním způsobem ovlivní život našich občanů i obecních samospráv. Dovolte mi připomenout, že v poměrně jednoduché senátní novele zákona o odpadech byla ve druhém čtení načtena formou poslaneckých pozměňovacích návrhů zásadní změna, a to zejména povinnost třídit biologicky rozložitelný komunální odpad a také zákaz skládkování spalitelných odpadů. Proč se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo jít touto cestou? Proč není tak zásadní změna zákona projednána jako vládní návrh zákona s řádným meziresortním připomínkovým řízením? Výmluvy na Evropskou unii nejsou pravdivé.

Navíc mi do dnešního dne ještě nikdo neodpověděl, proč v zákazu skládkování jdeme opět nad rámec požadavků Evropské unie. Zákaz skládkování spalitelných odpadů totiž v evropských směrnicích není. Pokud by Česká republika chtěla být hodně přísná, a já bych s tím i souhlasil, tak by mohla například zakázat skládkování biologicky rozložitelných odpadů.

Slyšel jsem celou řadu poslanců, a to zejména i z koaličních řad, kteří kritizovali zákony, které jsou přísnější než požadavky evropské směrnice a zbytečně tak ztěžují život občanům, obcím i firmám. Proč tedy dnes schvalujeme novelu zákona o odpadech, zakazujeme skládkování, když to Evropská unie nevyžaduje? Bohužel ta odpověď se začne nabízet. Tento návrh už delší dobu v Evropské unii neúspěšně prosazuje lobby spalovacích firem. Vehementně u nás za něj lobbuje také teplárenské sdružení. Není divu. Pozměňovací návrh totiž znamená, že zákon přikáže městům a krajům, aby teplárenským společnostem musely dát zakázky na likvidaci odpadů.

Opravdu to chceme? Aniž bychom věděli, kolik to bude stát naše občany, naše obce? Opravdu chceme jít nad rámec evropské směrnice a dát zakázku teplárnám? Uvědomujete si, vážené poslankyně a vážení poslanci, že na zákaz skládkování využitelných, tedy spalitelných odpadů nebyla dokonce provedena ani analýza ekonomických dopadů tohoto opatření, tzv. RIA? Jsem přesvědčen, že to byl záměr. Je komické, že to asi nevadí ani ministru Babišovi, který údajně hledá každou korunu.

Jaké náklady ponese tento požadavek od roku 2024? To můžeme jenom odhadovat. Je evidentní, že bude nutné investovat do nákladných technologií a tyto náklady někdo zaplatí. Ví někdo tady v jednacím sále, kolik to vše bude stát?

Pro tohle zvedne ruku opravdu jenom dobrodruh, lobbista nebo člověk, který bez přemýšlení hlasuje pro koaliční zákony. Nebo možná ten, kdo má zájem na tom, aby Agrofert a pan Babiš začal stavět spalovny, jak už se ostatně proslýchá.

Dobrá senátní novela byla doslova zaneřáděna pozměňovacími návrhy. Klub TOP 09 a Starostové podporuje senátní novelu. Klub TOP 09 a Starostové pozměňovací návrhy, které jdou proti našim občanům, našim obcím a nad rámec evropské směrnice, nepodpoří. Pevně věřím, že se tak rozhodnou i další poslanecké kluby. Takto zásadní změny musí být součástí komplexní novely zákona o odpadech, kterou má Ministerstvo životního prostředí připravenu na podzim tohoto roku.

Děkuji za pozornost.