10. schůze PSP: Poslanec nemůže parkovat v modré zóně

20.6.2014

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpis

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Děkuji za slovo. Uvedl bych zde jenom na pravou míru takovou tu mediální zkratku, které pravděpodobně podlehla i paní poslankyně Černochová. Parkovací kartička neopravňuje ani dnes k parkování v modrých zónách, to znamená, dnes poslanec nemůže parkovat v modré zóně. Pokud tam parkuje, bude pokutován jako každý jiný člověk.

To, co řeší návrh poslance Humla, tak samozřejmě řeší také odtahy a můžeme se bavit o tom, jestli jsou oprávněné, nebo ne. Ale znovu chci tady upozornit, a chci, aby to bylo jasně a zřetelně vysloveno: My už dnes bez jakéhokoliv pozměňovacího návrhu nemůžeme parkovat v modrých zónách. Pokud tam zaparkujeme, jsme za to pokutováni jako každý jiný smrtelník