10. schůze PSP: Cena pozemku podle bonusu

17.6.2014

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych zde volně navázal na slova svého předřečníka pana poslance Stanjury. Celá řada otázek tady již padla, celou řadu otázek jsem měl již během projednávání v prvním čtení na Poslanecké sněmovně, měl jsem celou řadu otázek již při projednávání hospodářského výboru, který se tím zabýval, tuším, dvakrát. Na celou řadu otázek mi nebylo zodpovězeno, na celou řadu otázek jsem dostal odpověď pouze poloviční, a proto jsem nucen otázky tady opět zopakovat. Doufám, že se mi odpovědí dostane zde. 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych zde volně navázal na slova svého předřečníka pana poslance Stanjury. Celá řada otázek tady již padla, celou řadu otázek jsem měl již během projednávání v prvním čtení na Poslanecké sněmovně, měl jsem celou řadu otázek již při projednávání hospodářského výboru, který se tím zabýval, tuším, dvakrát. Na celou řadu otázek mi nebylo zodpovězeno, na celou řadu otázek jsem dostal odpověď pouze poloviční, a proto jsem nucen otázky tady opět zopakovat. Doufám, že se mi odpovědí dostane zde. 

Já bych se chtěl zeptat, zda tento současný vládní návrh byl řádně projednán v meziresortním řízení. To znamená, jaké je stanovisko například Ministerstva průmyslu a obchodu, jaké je stanovisko Ministerstva zemědělství. Jestli si uvědomujeme, že stejný pozemek bude vykupován v jiném režimu a hlavně za jinou cenu, pokud se bude jednat o dopravní stavbu, v jiném režimu a za jinou cenu bude vykupován, pokud se bude jednat o energovod a bude ho realizovat Ministerstvo průmyslu, v jiném režimu a za jinou cenu bude ten samý pozemek toho samého majitele vykupován například Ministerstvem zemědělství, pokud se bude jednat o stavbu vodohospodářskou. Na tuto otázku mi zatím doteď nebylo odpovězeno, možná že se třeba odpovědi dočkám dnes.

Jakou roli budou mít při výkupech obecní samosprávy? Budou se tyto obecní samosprávy řídit interním předpisem ministra dopravy? Uvědomujeme si, že stejný pozemek, který má hodnotu sto tisíc korun dnes, se může použitím toho maximálního bonusu ze sto tisíc x 16, že se z něho stane pozemek za milion šest set tisíc korun při využití toho maximálního bonusu? Myslíte se, že se najde někdo, nějaký majitel či vlastník pozemku, který nebude chtít využít ten bonus x 16? A využije proto skutečně maximum, včetně soudních cest. To, že tady otevíráme obrovský korupční prostor při stanovování cen pozemků resortními investory, jako je ŘSD, SŽDC, ŘVC, a při udělování výjimek ceny pozemku dle interního předpisu Ministerstva dopravy, je nám všem určitě taky jasné.

Jednoznačně si uvědomuji a jednoznačně podporuji legislativní kroky a legislativní změny vedoucí k urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Na tom se myslím tady shodneme všichni a není tady tuším jediný poslanec, jediná poslankyně, kteří by tvrdili opak. Otázka je, jakou cestou toho docílíme. Já vidím jedinou a legislativně čistou cestu v novele zákona, která projde řádným meziresortním řízením, ke které se řádně vyjádří Svaz měst a obcí, ke které se řádně vyjádří Asociace krajů. Pouze taková novela může výstavbu dopravní infrastruktury skutečně urychlit, nepřinese vlnu žalob a sporů tak jako novela navrhovaná ministrem dopravy, která výstavbu dopravní infrastruktury neurychlí, ale naopak zablokuje. Pokud samozřejmě budeme chtít jednat velice rychle, tak v tom případě se přikláním k pozměňovacím návrhům, které zde již přednesl pan poslanec Stanjura, a byl zde také pozměňovací návrh pana poslance Laudáta. Je to ještě šance, jak tuto novelu aspoň trochu zachránit.