10. schůze PSP: Zákon o odpadech jako dort pejska a kočičky

17.6.2014

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřil k novele zákona o odpadech a zejména k pozměňovacímu návrhu poslance hnutí ANO, který přišel z výboru pro životní prostředí.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřil k novele zákona o odpadech a zejména k pozměňovacímu návrhu poslance hnutí ANO, který přišel z výboru pro životní prostředí.

Na minulé schůzi Sněmovny nám byla předložena malá technická novela zákona o odpadech, takzvaná elektronovela, která měla být schválena ve zrychleném čtení kvůli hrozícím pokutám ze strany Evropské unie. Já se teď nebudu vyjadřovat k tomu, že novela nebyla příliš dobře připravena, že posiluje monopolní chování oprávněné osoby, která zajišťuje zpětný odběr, že existují usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z podzimu loňského roku, která konstatují vážné znepokojení nad stavem soutěžního prostředí, že Ministerstvo životního prostředí zjevně zavádí nadbytečnou regulaci tam, kde již není nutná, a také že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatuje absenci efektivního dozoru orgánů veřejné moci tam, kde dochází k cenotvorbě. To tato elektronovela bohužel neřeší. To jsou velmi závažná zjištění, na která novela nereaguje.

Některé problémy odstraňuje pozměňovací návrh kolegy Zahradníka, za což mu i děkuji. Tyto zásadní problémy, které dnes přináší elektronovela, budou, doufám, vyřešeny v kompletní novele zákona o odpadech.

Co mě ovšem děsí více, je legislativní práce Ministerstva životního prostředí, kdy v procesu projednávání elektronovely ministerstvo předložilo na jednání výboru pro životní prostředí, dá se říci ze zákulisí ministerského sekretariátu, prostřednictvím poslance za hnutí ANO závažnou změnu, která zásadně mění nakládání s odpady pro obce a občany. Například zvyšuje ceny za skládkování, stanovuje termín pro zákaz skládkování, zavádí povinnost třídění bioodpadu pro obce i pro podnikatele, např. i pro restaurace, a další. Znovu upozorňuji, že tyto a další velmi závažné změny jsou předloženy do druhého čtení formou poslaneckého pozměňovacího návrhu.

Pokud se podíváme do legislativního plánu vlády, tak uvidíme, že ministr životního prostředí chce předložit již v září tohoto roku věcný záměr kompletní novely zákona o odpadech. A já se ptám: Proč takto závažné změny nejsou řešeny komplexně v podzimní novele zákona o odpadech? A nevymlouvejme se tu opět na Evropskou unii. Proč se ministr životního prostředí vyhýbá komplexní změně? Proč nemá odvahu předstoupit před obce, občany a podnikatele s nepopulárním řešením? Že si to nechce odpracovat, nebo, chcete-li, nechce si to odmakat? My dnes tímto pozměňovacím návrhem fakticky zdražíme a do budoucna i zakážeme skládkování. Všichni se shodneme na tom, že skládkování není tou cestou a tou metodou nakládání s odpadem, kterou chceme dlouhodobě podporovat. Ale pokud dnes něco zakážeme, tak také musíme dnes odpovědět, jak budeme nakládat s odpady do budoucna. Na tuto odpověď čekají obecní samosprávy i občané. Budeme více recyklovat? Jak a kde a za co? Budeme nakonec odpad místo jeho zahrabávání do země pálit? Jak a za jakých podmínek? Zakazujeme skládkování, ale neodpovídáme na tyto zásadní otázky.

Všichni tušíme, co stojí za tímto účelovým pozměňovacím návrhem: snaha Ministerstva životního prostředí vyhnout se diskusi, utéct od problému, neřešit složitou problematiku komplexně, ale schvalovat ji per partes, až bude ze zákona o odpadech pověstný dort pejska a kočičky. Břicho z něho bohužel bude bolet naše obce a naše občany.

Také si musíme uvědomit, že nakládání s odpady je miliardový byznys. A trochu všichni vnímáme, že tu jde zejména o střet odpady, skládkování kontra pálení.

Jak už jsem řekl, tak tento účelový pozměňovací návrh se vůbec nezabývá tím, co bude dál v oblasti nakládání s odpady. Zcela pomíjím míru recyklace. Jistě si všichni pamatujeme na střet na jarním zasedání Poslanecké sněmovny, kdy Ministerstvo životního prostředí předložilo nízké cíle recyklace a rezignovalo na motivaci ve vyšší recyklaci. Já se zde opět ptám: Když Ministerstvo životního prostředí za prvé nechce motivovat ve vyšší recyklaci, za druhé chce zakázat skládkování, co tedy chce za třetí? Samozřejmě - pálit odpadky. Je to správné? To nám Ministerstvo životního prostředí neříká, protože kompletní novela zákona o odpadech leží na ministerstvu a odpovědi se možná máme dozvědět až na podzim.

Musím říci, že skutečně nevidím sebemenší důvod, abychom tak závažné změny v nakládání s odpady schválili v účelovém pozměňovacím návrhu, chcete-li, v přílepku. To musí být řešeno v podzimní novele zákona o odpadech. Já jsem se zabýval tím, zda dělat dílčí změny a vylepšit parametry tohoto pozměňovacího návrhu, nebo ho neschválit jako celek. Vzhledem k závažným skutečnostem, se kterými jsem vás tady teď seznámil, se shoduji se svými předřečníky a navrhuji vrátit tento návrh k projednání výboru pro životní prostředí.