9. schůze PSP: Kdo bude stanovovat výši bonusu v otázce infrastruktury?

7.5.2014

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych po vyčerpávajícím vystoupení pana kolegy Stanjury trochu konkretizoval svoji otázku i směrem na Ministerstvo dopravy a upřel bych vaši pozornost na tabulku, přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona, kde jsou zmíněny ony bonusy, o kterých se tady bavíme. A chtěl bych poukázat na ceny, které jsou zde uvedeny za jeden kilometr trasy, tedy výkupní ceny.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych po vyčerpávajícím vystoupení pana kolegy Stanjury trochu konkretizoval svoji otázku i směrem na Ministerstvo dopravy a upřel bych vaši pozornost na tabulku, přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona, kde jsou zmíněny ony bonusy, o kterých se tady bavíme. A chtěl bych poukázat na ceny, které jsou zde uvedeny za jeden kilometr trasy, tedy výkupní ceny.

Současný stav jednoho kilometru trasy: výkupní cena je 1,75 mil., při bonusu 2 - 3,5 mil., při bonusu 8 - 4 mil. Kč a při bonusu 16 - 28 mil. Kč. Já tu cenu nezpochybňuji. Já se jenom ptám, kdo bude stanovovat výši bonusu? Kdo bude stanovovat výši bonusu 2, kdo bude stanovovat výši bonusu 8 a kdo bude stanovovat výši bonusu 16? Výši bonusu 16, jsme se dozvěděli, že bude stanovovat ministr dopravy. Souhlasím. Kdo bude ale ta zodpovědná osoba, která bude stanovovat výši bonusu 2, kdo bude stanovovat výši bonusu 8? Bude to nějaký úředník? Na základě čeho bude rozhodovat? Budou stanovena pevná pravidla, nebo to bude na jeho libovůli? Já si myslím, že to je prostor pro opravdu velkou kreativitu, když to řeknu velice slušně. A bude to velký prostor pro to, abychom tohle téma - zejména tohle - téma diskutovali na hospodářském výboru. A já doufám, že hospodářský výbor k tomu zaujme velice jasné stanovisko. Děkuji.