8. schůze PSP: Chráněná krajinná oblast Máchův kraj

29.4.2014

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela zákona o ochraně přírody a krajiny je poměrně technicky jednoduchou záležitostí. Jak již tady bylo představeno, rozšiřuje se vládním nařízením Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o tzv. druhou část - Máchův kraj. Všichni, kdo toto území znáte, mi jistě musíte dát za pravdu, že to je území, které svou hodnotou a kvalitou nepochybně do chráněné krajinné soustavy v naší Republice patří. Vím, že rozšíření chráněné krajinné oblasti bylo připravováno již za předchozí vlády. A tak, jak je celá věc připravená, jak je projednaná na místní úrovni, je přesně tím příkladem, jakým způsobem by ochrana přírody na území České republiky měla postupovat.

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložená novela zákona o ochraně přírody a krajiny je poměrně technicky jednoduchou záležitostí. Jak již tady bylo představeno, rozšiřuje se vládním nařízením Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o tzv. druhou část - Máchův kraj. Všichni, kdo toto území znáte, mi jistě musíte dát za pravdu, že to je území, které svou hodnotou a kvalitou nepochybně do chráněné krajinné soustavy v naší Republice patří. Vím, že rozšíření chráněné krajinné oblasti bylo připravováno již za předchozí vlády. A tak, jak je celá věc připravená, jak je projednaná na místní úrovni, je přesně tím příkladem, jakým způsobem by ochrana přírody na území České republiky měla postupovat.

My zde budeme schvalovat usnesení, kterým v příloze k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 381/2009, měníme název Chráněná krajinná oblast Kokořínsko na Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj. Děkuji.