7. schůze PSP: Devastující způsob těžby zlata pro naše okolí

26.3.2014

Dámy a pánové. Já bych chtěl trochu zlidštit a přiblížit i těm kolegům, kteří nejsou z oboru, aby si udělali představu, o čem tady dnes budeme hlasovat.

Musíme si připustit, že těžba nerostných surovin patří k životu člověka, co svět světem stojí. Těžba rudných i nerudných ložisek, těžba uhlí a rozvoj těžby šel vždy ruku v ruce s rozvojem naší společnosti. Na tom se myslím shodneme všichni. Proti čemu však musím jednoznačně vystoupit, je devastující způsob těžby, který je právě s těžbou zlata spojen např. v lokalitě Mokrsko, ale i v jiných lokalitách samozřejmě. A já bych vám chtěl, kolegyně a kolegové, na konkrétním případu přiblížit, jak by jedna z těchto navržených těžebních metod vypadala právě na té dané lokalitě Mokrsko.

57. Problematika průzkumných prací a těžby zlata v České republice

Dámy a pánové. Já bych chtěl trochu zlidštit a přiblížit i těm kolegům, kteří nejsou z oboru, aby si udělali představu, o čem tady dnes budeme hlasovat.

Musíme si připustit, že těžba nerostných surovin patří k životu člověka, co svět světem stojí. Těžba rudných i nerudných ložisek, těžba uhlí a rozvoj těžby šel vždy ruku v ruce s rozvojem naší společnosti. Na tom se myslím shodneme všichni. Proti čemu však musím jednoznačně vystoupit, je devastující způsob těžby, který je právě s těžbou zlata spojen např. v lokalitě Mokrsko, ale i v jiných lokalitách samozřejmě. A já bych vám chtěl, kolegyně a kolegové, na konkrétním případu přiblížit, jak by jedna z těchto navržených těžebních metod vypadala právě na té dané lokalitě Mokrsko.

Byl by zřízen jámový lom o rozměrech 400 krát 600 metrů a hloubce 200 metrů v prostoru vrchu Veselý, což je v těsné blízkosti Slapské přehrady. Vytěžilo by se zhruba 50 mil. tun horniny s následky v podobě lomu, odvalu hlušiny a odkališť. Z tohoto ložiska by se získalo zhruba 40 tun zlata. Na těch 40 tun zlata připadá zhruba 9 tisíc tun arzénu, který by na úpravně rud byl použit na získání právě tohoto daného množství zlata. Takže 9 tis. tun arzénu. Jaké riziko by zmiňovaný způsob těžby přinesl krajině v okolí Mokrska? Samozřejmě by to byl nepřijatelný zásah do vodohospodářsky a rekreačně využívané krajiny. Je tady neúměrně vysoké riziko znečištění vod Slapské přehrady. Samozřejmě, můžeme se bavit i o jistém ohrožení obcí, které budou v okolí lomu a odkališť a úpravny rud. Vybudovalo by se odkaliště s hrází zhruba 70 metrů vysokou. A proti tomu tady teď vystupuji a proto tady je i toto navrhované usnesení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusil jsem se velmi stručně shrnout důvody, proč hlasovat pro přijetí tohoto usnesení, které doporučuje Sněmovně výbor pro životní prostředí. Důrazně odmítám hrozbu, kterou by tento devastující způsob těžby znamenal pro naše obce i pro naše životní prostředí. Děkuji za pozornost.