6. schůze PSP: Je potřeba více motivace do cílů recyklace

14.2.2014

Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Původně jsem chtěl říct, že budu velmi stručný, ale protože se tady na mě kolega poslanec Pilný mračí, tak řeknu, že nebudu zdržovat. To taky myslím asi není vhodné. Takže dovolte mi, abych opět konstatoval cíle recyklace obalů se skutečností.

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Původně jsem chtěl říct, že budu velmi stručný, ale protože se tady na mě kolega poslanec Pilný mračí, tak řeknu, že nebudu zdržovat. To taky myslím asi není vhodné. Takže dovolte mi, abych opět konstatoval cíle recyklace obalů se skutečností.

Před sebou máme tři tabulky, tři návrhy cílů. Chtěl bych, abychom si všichni uvědomili, jaké cíle dneska budeme schvalovat a jaká je aktuální skutečnost. Když se prosím podíváme na pozměňovací návrh například, který tady předkládá poslanec Milan Urban, tak jeho cíle do roku 2016 uvádí například u papírových a lepenkových obalů 80 %. Aktuální stav v dnešní době je u recyklace 90 %. U skleněných obalů je to potom 80 %, u plastových 50. Tím chci říct, že my už dnes aktuálně plníme cíle, které jsou stanovovány na rok 2016, a míra recyklace je už podstatně vyšší.

Chtěl bych se tady ještě pozastavit nad tím, že uváděné tabulky aktuální hodnoty recyklace neuvádějí tak, abychom měli možnost srovnání, abychom se mohli podívat, jaká je míra aktuální a jaké jsou navrhované cíle, tak jak je to běžné u všech např. reportingů, které známe ze své praxe. Takže bychom si ta uvedená čísla mohli sami porovnat.

Dále si prosím musíme uvědomit, kam naše Republika chce směřovat. Jestli chceme směřovat k vyspělým evropským zemím, kde míra recyklace dále narůstá, anebo úplně jiným směrem. Proto by uvedené cíle v zákonu o obalech měly být především motivační. Měly by podléhat zájmům naší společnosti, nikoliv zájmům lobbistů. Argument, který říká, že uvedené se bude řešit v následujících letech a v jiných zákonech, ten v tuto chvíli neberu.

Za sebe bych chtěl říct, že budu podporovat zákon, který předkládá Ministerstvo životního prostředí a výbor pro životní prostředí. Děkuji